Średni miesięczny wydatek na utrzymanie dziecka

Średni miesięczny wydatek na utrzymanie dziecka w Domu Dziecka w Kraśniku
 w 2018 r. wynosi 4.632,43- zł.

Zarządzenie nr 6/2016 Starosty Kraśnickiego z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych funkcjonujących na terenie Powiatu Kraśnickiego

Dom Dziecka w Kraśniku

Realizacja: IDcom.pl

Godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.